Reunió amb secretaria 01/12/2009

Es decidirà la data de la signatura del protocol de relacions amb la Corporació